bip.gov.pl
A A A K

Zakres działania Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chodczu

 Przedmiotem działania spółki jest:

 1. Pobór, uzdatnianie idostarczanie wody.
 2. Odprowadzenie i czyszczenie ścieków.
 3. Zbieranie odpadów innych niz niebezpieczne.
 4. obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne.
 5. Demontaż wyrobów zużytych.
 6. Odzysk surowców z materiałów segregowalnych.
 7. Działalnośc związana z rekultywacją i pozostała działalność związana z gospodarką odpadami.
 8. Roboty budowlane zwiazane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
 9. Roboty związane z budową dróg i autostrad.
 10. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej.
 11. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane.
 12. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.
 13. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.
 14. Tynkowanie.
 15. Zakładanie stolarki budowlanej.
 16. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian.
 17. Malowanie i szklenie.
 18. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych.
 19. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych.
 20. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane.
 21. Transport lądowy, pasażerski, miejski i podmiejski.
 22. Pozostały transport ladowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany.
 23. Wynajem i zarządzanie nieruchomości własnymi lub dzierzawionymi.
 24. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.
 25. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.


Opublikował: Grzegorz Grabowski
Publikacja dnia: 07.11.2017
Podpisał: Grzegorz Grabowski
Dokument z dnia: 07.11.2017
Dokument oglądany razy: 1 157