bip.gov.pl
A A A K

Aktualności

Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodczu sp. z o.o. na podstawie art. 24 ust. 9 Ustawy z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu /Dz. U. 2015.139 z dnia 2015.01.27/ ogłasza, iż z dniem 01.02.2017r. wchodzą w życie następujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:

 

1.  Ustala się cenę za 1m3 wody pobieranej z urządzeń zaopatrzenia w wodę w wysokości:

 grupa I ( gospodarstwa domowe) – 2,50 zł netto + VAT

 grupa II ( pozostali odbiorcy ) – 2,50 zł netto + VAT

 

2.  Ustala się cenę za 1m3 ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń komunalnych w wysokości:

 grupa I ( gospodarstwa domowe) – 3,80 zł netto + VAT

 grupa II ( pozostali odbiorcy ) – 6,62 zł netto + VAT

 Opublikował: Grzegorz Grabowski
Publikacja dnia: 07.11.2017
Podpisał: Grzegorz Grabowski
Dokument z dnia: 07.11.2017
Dokument oglądany razy: 1 224